بانکداری الکترونیک و بانک مرکزی در دولت یازدهم - بخش دوم

خلاصه: "بانک مرکزی باید در خصوص امنیت نهادسازی کند و ۱۰ یا ۲۰ شرکت امنیتی را تایید ‌کند تا آنها روی بانک‌ها نظارت کنند. کاری که در همه‌جای دنیا انجام می‌شود ./بحث نظارت امنیت را باید از ارایه سرویس امنیت جدا کرد. اگرچه نظارت نیاز به اجرای بازرسی و ارزیابی هم دارد، اما اجرای امنیت به معنی امن سازی نیست/اشنه آشیل کسب و کار در حوزه بانکداری الکترونیک در ایران کجاست؟/در حال حاضر سرعت اینترنت و موبایل در افغانستان بیشتر از ایران است ./از آنجا که نظام بانکی ما مانده‌محور و رسوب‌محور است نظام پرداخت الکترونیک ما نیز در جهت مانده‌محوری حرکت می‌کند و این یکی از پاشنه‌های آشیل ما محسوب می‌شود."

 بخش دوم و پایانی این میزگرد را می توانید در پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مشاهده کنید.

شما مجوز درج نظر را ندارید